transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treatment of hyaluronan accumulation ameliorates high-fat diet-induced insulin resistance in mice.

Författare och institution:
Per Fogelstrand (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Diabetes, 62 ( 6 ) s. 1816-7
ISSN:
1939-327X
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Animals, Cell Adhesion Molecules, therapeutic use, Diet, High-Fat, adverse effects, Hyaluronic Acid, metabolism, Hyaluronoglucosaminidase, therapeutic use, Insulin Resistance, physiology, Male, Obesity, metabolism
Postens nummer:
193105
Posten skapad:
2014-01-27 12:26
Posten ändrad:
2014-01-31 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007