transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avgifter och regler för godstransporter

Författare och institution:
Hilda Karlsson (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Rickard Bergqvist (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Lars Brigelius (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
978-91-7246-323-3
Antal sidor:
95
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Godstransporter
Postens nummer:
193094
Posten skapad:
2014-01-27 09:36
Posten ändrad:
2014-05-07 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007