transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swesaurus; or, The Frankenstein Approach to Wordnet Construction

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of the Seventh Global WordNet Conference (GWC 2014),
ISBN:
978-9949-32-492-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Swesaurus is a freely available (under a CC-BY license) Swedish wordnet under construction, built primarily by scavenging and recycling information from a number of existing lexical resources. Among its more unusual characteristics are graded lexical-semantic relations and inclusion of all parts of speech, not only open-class items.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
language technology, Swesaurus, SweFN++, lexical resources
Postens nummer:
193085
Posten skapad:
2014-01-27 08:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007