transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Content analysis: an inductive approach to the practices of Internet reporting

Författare och institution:
Svetlana Sabelfeld (Företagsekonomiska institutionen); Gunnar Rimmel (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Nordic Accounting Conference, Copenhagen, Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
193054
Posten skapad:
2014-01-24 19:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007