transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erratum: Music structure determines heart rate variability of singers.

Författare och institution:
Björn Vickhoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Helge Malmgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Rickard Aström (-); Gunnar F Nyberg (-); Seth-Reino Ekström (-); Mathias Engwall (Institutionen för kulturvetenskaper); Johan Snygg (-); Michael Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Rebecka Jörnsten (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Frontiers in psychology, 4 s. 599
ISSN:
1664-1078
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
[This corrects the article on p. 334 in vol. 4, PMID: 23847555.].
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin
Postens nummer:
193024
Posten skapad:
2014-01-23 14:39
Posten ändrad:
2016-08-19 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007