transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inger Christensen: Det målade rummet : en berättelse från Mantua

Författare och institution:
Marie Silkeberg (Akademin Valand)
ISBN:
978-91-86021-73-3
Antal sidor:
91 s.
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Modernista
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Konst ->
Litterär gestaltning
Nyckelord:
Litterär översättning, Inger Christensen, Dansk prosa
Ytterligare information:
Litterär översättning
Postens nummer:
192978
Posten skapad:
2014-01-22 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007