transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kritik 06-12

Författare och institution:
Hanna Nordenhök (Akademin Valand)
ISBN:
978-91-979948-3-5
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Autor
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Konst ->
Litterär gestaltning
Nyckelord:
Litteraturkritik, poesi, samtidslitteratur
Postens nummer:
192972
Posten skapad:
2014-01-22 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007