transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HSV-2 regulates monocyte inflammatory response via the Fas/FasL pathway.

Författare och institution:
Malgorzata Krzyzowska (-); Piotr Baska (-); Piotr Orlowski (-); Robert Zdanowski (-); Anna Winnicka (-); Kristina Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Wanda Stankiewicz (-)
Publicerad i:
PloS one, 8 ( 7 ) s. e70308
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Monocytic cells represent important cellular elements of the innate and adaptive immune responses in viral infections. We assessed the role of Fas/FasL in promoting monocyte apoptosis during HSV-2 infection by using an in vitro model based on the murine RAW 264.7 monocytic cell line and an in vivo murine model of HSV-2 infection applied to C57BL6, MRL-Fas(lpr)/J (Fas-/-) and C3-Fasl(gld)/J (FasL-/-) mice. HSV-2 infection of the monocytic cell line led to early induction of apoptosis, with no protective expression of anti-apoptotic Bcl-2. HSV-2 infected monocytes up-regulated Fas and FasL expression early during in vitro infection but were susceptible to Fas induced apoptosis. The vaginal monocytes in the HSV-2 murine model of infection up-regulated FasL expression and were susceptible to Fas induced apoptosis. HSV-2 infection of Fas and FasL- deficient mice led to decreased apoptosis of monocytes and impaired recruitment of NK, CD4+ and CD8+ T cells within the infection sites. The vaginal lavages of HSV-2 infected Fas and FasL- deficient showed decreased production of CXCL9, CXCL10 and TNF-α in comparison to HSV-2 infected wild-type mice strain. The decreased recruitment of immune competent cells was accompanied by delayed virus clearance from the infected tissue. Triggering of the Fas receptor on HSV-2 infected monocytes in vitro up-regulated the expression of CXCL9 chemokines and the cytokine TNF-α. Our study provides novel insights on the role of Fas/FasL pathway not only in apoptosis of monocytes but also in regulating local immune response by monocytes during HSV-2 infection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
192960
Posten skapad:
2014-01-21 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007