transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comorbidities and personal burden of urgency urinary incontinence: a systematic review.

Författare och institution:
K S Coyne (-); A Wein (-); S Nicholson (-); M Kvasz (-); C-I Chen (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
International journal of clinical practice, 67 ( 10 ) s. 1015-33
ISSN:
1742-1241
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Studies on the burden and comorbidities associated with urgency urinary incontinence (UUI) are difficult to compare, partly because of the evolution of definitions for lower urinary tract symptoms and the various instruments used to assess health-related quality of life (HRQL). This article summarises published evidence on comorbidities and the personal burden associated specifically with UUI to provide clinicians with a clear perspective on the impact of UUI on patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
192955
Posten skapad:
2014-01-21 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007