transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone bonding of surface modified implant materials analysed using FIB and high resolution TEM

Författare och institution:
Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Håkan Engqvist (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, ScanBalt Forum and Biomaterials Days, Vilnius, Lithuania, 24-26 September
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
192939
Posten skapad:
2014-01-21 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007