transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tre Klassiska Texter - Émile Durkheim, Gabriel Tarde, Max Weber

Redaktör(er):
Christopher Kullenberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
ISBN:
9789186923013
Antal sidor:
287
Publikationstyp:
Textkritisk utgåva (redaktörskap)
Förlag:
Korpen Koloni
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Omkring sekelskiftet 1800/1900 var vetenskaperna om samhället i färd med att anta den form som vi känner dem vid i dag. I denna volym tillgängliggörs nu tre texter som står för fundamentalt olika sätt att närma sig frågorna om hur samhället kan studeras. Dessa texter uppmuntrar oss att ta ett steg tillbaka och ifrågasätta våra antaganden om vilken sorts kunskap som egentligen är möjlig att uppnå om samhällen, och hur vi kan uppnå den. Här introduceras även den i dag relativt okände protosociologen Gabriel Tarde, tidigare outgiven på svenska, som de senaste decennierna har upptäckts på nytt och blivit en stor inspiration för tänkare som Bruno Latour och Gilles Deleuze. En förståelse för Tardes syn på samhällsvetenskap kastar nytt ljus över Émile Durkheims projekt att göra sociologin till en positiv och exakt vetenskap fullständigt skild från alla andra. Vi får också tillfälle att jämföra Tardes och Durkheims olika arbetssätt med metoden hos den något senare Max Weber, och fråga oss varför det av dessa tre tänkare framför allt är Durkheim som har stått modell för det senaste århundradets sociologi. Boken är försedd med ett informativt och reflekterande förord av Christopher Kullenberg, doktor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Samlingen innehåller följande texter: Gabriel Tarde – ”Universell repetition” (första kapitlet ur boken Imitationens lagar, 1890) Émile Durkheim – Sociologins metodregler (bok, 1894) Max Weber – ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” (artikel, 1904)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
sociologi
Postens nummer:
192933
Posten skapad:
2014-01-21 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007