transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

L-2-Extension of partial derivative-closed form

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Illinois Journal of Mathematics, 56 ( 1 ) s. 21-31
ISSN:
0019-2082
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Generalizing and strengthening a recent result of Koziarz, we prove a version of the Ohsawa-Takegoshi-Manivel theorem for partial derivative-closed forms.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
holomorphic-functions, extension theorem, ohsawa-takegoshi
Postens nummer:
192890
Posten skapad:
2014-01-20 13:57
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007