transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response to 'Letter to the Editor' regarding the article 'Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden'

Författare och institution:
Lars Wilhelmsen (Institutionen för medicin); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Internal Medicine, 270 ( 4 ) s. 400-400
ISSN:
0954-6820
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
192875
Posten skapad:
2014-01-20 12:41
Posten ändrad:
2016-07-18 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007