transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policies in special education support issues in Swedish compulsory school: a national representative study of head teachers’ judgements

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
London Review of Education, 9 ( 1 ) s. 13
ISSN:
1474-8460
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
192868
Posten skapad:
2014-01-20 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007