transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology of Urinary Incontinence (UI) and other Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), Pelvic Organ Prolapse (POP) and Anal Incontinence (AL).

Författare och institution:
Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); D Altman (-); R Cartwright (-); MC Lapitan (-); R Nelson (-); Ulla Sillén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); K Tikkinen (-)
Publicerad i:
Incontinence. eds: Abrams P, Cardozo L, Koury S, Wein A., s. 15-107
ISBN:
978-9953-493-21-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
ICUD-EAU
Förlagsort:
Paris
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
5th International Consultation on Incontinence, Paris, February 2012
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
192863
Posten skapad:
2014-01-20 10:34
Posten ändrad:
2014-08-04 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007