transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multi-sensor system for non-invasive online analysis and control in bioreactors

Författare och institution:
Vito Di Fonzo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); Shwan Ciyako (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); Pradeep B Patil (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Cristina Rusu (-); Suchitra Sumitran-Holgersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem, Chalmers)
Publicerad i:
BioMicroWorld 2013, Madrid, Spain, October 2-4,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sökbart abstract via länken: http://www.formatex.info/biomicroworld2013/acceptedabstracts.php
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Inbäddad systemteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elektronik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk laboratorievetenskap
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Postens nummer:
192843
Posten skapad:
2014-01-17 23:24
Posten ändrad:
2014-06-16 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007