transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cellular and molecular pattern of bone formation during Guided Bone Regeneration

Författare och institution:
Omar Omar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Takayuki Miyahara (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Maria Lennerås (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Birgitta Norlindh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); A Shimoda (-); K Akiyoshi (-); S Kasugai (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, TERMIS-EU, Istanbul, Turkey, June 17-20, 2013
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
192739
Posten skapad:
2014-01-16 20:38
Posten ändrad:
2014-06-05 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007