transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psychical Research in Germany before 1939. An essay review of Heather Woffram’s The Stepchildren of Science

Författare och institution:
Adrian Parker (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of the Society for Psychical Research, 76 ( 906 ) s. 38-43
ISSN:
0037-1475
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
http://www.spr.ac.uk/main/page/spr-publications-parapsychology
Postens nummer:
192729
Posten skapad:
2014-01-16 18:50
Posten ändrad:
2014-01-21 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007