transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring dream states: power naps, lucid dreams

Författare och institution:
Adrian Parker (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
BIAL Foundation: Behind and Beyond the Brain, 9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
dreamstates, sleep, power naps
Ytterligare information:
http://www.bial.com/en/bial_foundation.11/symposium.19/previous_editions.75/9th_symposium.a189.html
Postens nummer:
192727
Posten skapad:
2014-01-16 18:31
Posten ändrad:
2014-01-22 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007