transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vagueness and Gesture

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Evelyn Vilkman (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Allwood, J,. Ahlsén, E., Paggio, P. (2013). Proceedings of the Fourth Nordic Symposium on Multimodal Communication, Nov 15-16, University of Gothenburg. NEALT Proceedings Series No. 21.,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Linköping University Electronic Press
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Vagueness, gesture
Postens nummer:
192518
Posten skapad:
2014-01-15 14:01
Posten ändrad:
2014-01-23 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007