transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pangs of love and longing : configurations of desire in premodern literature

Redaktör(er):
Anders Cullhed (-); Carin Franzén (-); Anders Hallengren (-); Mats Malm (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
9781443847636
Antal sidor:
302
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle upon Tyne
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
192387
Posten skapad:
2014-01-14 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007