transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klinefelter syndrome and risk of psychosis, autism and ADHD.

Författare och institution:
Martin Cederlöf (-); Agnes Ohlsson Gotby (-); Henrik Larsson (-); Eva Serlachius (-); Marcus Boman (-); Niklas Långström (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Paul Lichtenstein (-)
Publicerad i:
Journal of psychiatric research, 48 ( 1 ) s. 128-30
ISSN:
1879-1379
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Schizophrenia, bipolar disorder, autism spectrum disorders and ADHD might be overrepresented in Klinefelter syndrome, but previous investigations have yielded inconclusive results.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
192369
Posten skapad:
2014-01-14 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007