transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The final size of a multitype chain-binomial epidemic process

Författare och institution:
Mikael Andersson (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 0347-2809; nr 1993:31
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
192241
Posten skapad:
2014-01-13 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007