transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om andraspråkselevers läsning av skönlitterära texter och textproduktion

Författare och institution:
Anna Lyngfelt (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Literacy i læringskontekster; Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum (red.), s. 151-165
ISBN:
978-82-02-40598-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cappelen Damm Akademisk
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Nyckelord:
literacy, andraspråksforskning, läsutveckling, skrivutveckling
Postens nummer:
192045
Posten skapad:
2014-01-10 10:29
Posten ändrad:
2014-03-03 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007