transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Uncomfortable Gender Gap in The Nordic News Media

Författare och institution:
Maria Edström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Panel at Nordmedia 2013 in Oslo,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
"Alt dette kvinnemaset", var tittelen Toril Moi valgte for en sentral aviskommentar i Dagens Næringsliv om kvinnestemmens svake autoritet og innflytelse, også i dagens samfunn. Likestilling og kjønnstemaet ser ut til å bli skjøvet vekk i en medieverden, til fordel for kulere begreper som etnistitet og diversity. Dette til tross for at det har gått 100 år siden kvinner i Norge eroberet sin offentlige stemme via stemmeretten og menn ennå har tre til fire ganger sterkere stemme enn kvinner i nyhetsmediene og den offentlige samtalen. I dette panelet vil vi presentere nye empiriske funn om kjønn i nordiske nyhetsmedier. Som del av en større internasjonal undersøkelse er det blitt samlet inn materiale om kjønn og likestilling innad i de nyhetsproduserende bedriftene og i nyhetsproduktene. Materialet gjør det mulig å sammenlikne Finland, Sverige og Norge. Det gjør det også mulig å relatere kjønn i nyhetsmedia i de nordiske "likestillingslandene" til andre land som i prinsippet scorer lavere på "The Gender Gap Index". Interessante funn er blant annet at Finland ser ut til å ha kommet lengst mhp likestilling i nyhetsorganisajonene, og at likestilling står svakest i nyhetsmediene i Norge, som er det landet likevel som scorer høyest av de tre på det mer generelle Gender Gap Index. Det ser ikke ut til at flere kvinner i de nyhetsproduserende organisasjonene i seg selv fører til flere kvinnerstemmer i nyhetsproduktene, av og til snarere tvert imot. Her er det andre mekanismer som rår. Maria Edstrøm fra Nordicom og Gøteborgs Universitet vil også presentere en sammenstilling (fra ulike land) mellom kvinners deltakelse i politikk og kvinners deltakelse i nyhetene og den offentlige samtalen. Panelet bygger på nye data fra perioden 2009-2012.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ytterligare information:
Panel presentation in the Political communication division, Nordmedia 8-10aug 2013. With Tarja Savolainen, University of Helsinki. FI, and Turid Øvrebø, högskolan i Volda, NO.
Postens nummer:
192030
Posten skapad:
2014-01-09 21:47
Posten ändrad:
2014-04-29 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007