transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tankens världsomseglare

Recension av Göran Sonnevis Bok utan namn

Författare och institution:
Håkan Möller (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Hufvudstadsbladet, ( 7 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
191934
Posten skapad:
2014-01-09 12:38
Posten ändrad:
2015-12-18 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007