transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kameran kan titta: Visuella händelser i förskolan

Författare och institution:
Lena O Magnusson (Högskolan för design och konsthantverk)
Publicerad i:
NOFA4 Nordiske fagdidaktikkkonferansen i Trondheim, 29-31 maj 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I den svenska förskolan fotograferar och dokumenterar pedagogerna ofta och mycket och använder digitalkamera för att fånga det som de talar om som barnens lärande. Detta synliggör pedagogernas blick på barnen och deras handlingar. Vad händer om barnen ges möjlighet att returnera blicken? Vad kan deras eget användande av kamera i verksamheten berätta om deras blick på förskolan? Hur och på vilket sätt kan barnens aktörskap och agerande och deras fotografier visa och berätta något om deras perspektiv på förskolan som del i deras vardagsliv?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
dokumentation, små barn, förskola, blick
Postens nummer:
191858
Posten skapad:
2014-01-08 16:30
Posten ändrad:
2014-01-09 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007