transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Successful learning in L3 German through CLIL? Findings from a study of the oral production of Swedish pupils in lower secondary school

Författare och institution:
Karmen Terlevic Johansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 18 ( 2 ) s. 15-26
ISSN:
1205-6545
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article presents findings from an empirical study of oral production in German as a second foreign language (L3 German). It is based on the oral productions of 24 L1 Swedish pupils attending lower secondary school and compares the productions of CLIL learners to non-CLIL learners and German native speakers; its main objective is to investigate whether the CLIL approach has a positive impact on oral L3. The analyses focus on the size and frequency of the productive vocabulary as well as on the employment of communicative strategies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Nyckelord:
CLIL, L3 German, oral production, vocabulary, communication strategies
Postens nummer:
191735
Posten skapad:
2014-01-07 22:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007