transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children´s voice and participation: a study of the everyday practice in a Swedish leisure-time centre.

Författare och institution:
Björn Haglund (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Paper presented at the ECER European Conference on Educational Research, 10-13 September, Istanbul, Turkey.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
191680
Posten skapad:
2014-01-07 18:06
Posten ändrad:
2014-09-24 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007