transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pivot constructions as everyday conversational phenomena with a cross-linguistic perspective

Författare och institution:
Per Linell (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Niklas Norén (-)
Publicerad i:
Journal of Pragmatics, 54 s. 1-15
ISSN:
0378-2166
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
pivot utterance, incrementation, conversation, cross-linguistic comparison
Postens nummer:
191673
Posten skapad:
2014-01-07 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007