transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sharing knowledge through shared identity: Designing a learning culture for how to develop (into) a profession(al)

Författare och institution:
Anna Jonsson (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for International Business Studies)
Publicerad i:
Euopean Group for Organizational Studies, 28th EGOS Cooloquium, July 2-7 2012, Helsinki Finland.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
http://www.egosnet.org/jart/prj3/egos/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1204882312189&subtheme_id=1277261377730&show_prog=yes
Postens nummer:
191656
Posten skapad:
2014-01-07 16:44
Posten ändrad:
2014-03-19 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007