transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flerspråkiga perspektiv på modersmålsbegreppet. Svenskans roll i flerspråkiga utlandsboende ungdomars liv.

Författare och institution:
Marie Rydenvald (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
ASLAs skriftserie, 24 s. 73-82
ISSN:
1100-5629
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
TCK, flerspråkighet, språkanvändning, svenska
Postens nummer:
191613
Posten skapad:
2014-01-07 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007