transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using Learned Predictions of User Utterances to Decrease Distraction

Författare och institution:
Fredrik Kronlid (-); Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Pontus Wärnestål (-)
Publicerad i:
Proceedings of the Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, 17 s. 210-212
ISSN:
2308-2275
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Driver distraction is one of the most common causes of accidents. By having a dialogue manager request predicted user answers from a user model instead of asking the user, we can reduce the number of utterances in the dialogue and thereby reduce the time that the user is distracted.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) ->
Kognitionsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
dialogsystem, kognitive belastning, fordon, multimodalitet
Ytterligare information:
Finansiering: Vinnova
Postens nummer:
191591
Posten skapad:
2014-01-07 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007