transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Public opinion and alcohol policy in Sweden, 1990-2012

Författare och institution:
Per Leimar (-); Mats Ramstedt (-); Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30 ( 6 2013 ) s. 473-490
ISSN:
1455-0725
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
191579
Posten skapad:
2014-01-07 14:25
Posten ändrad:
2014-01-22 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007