transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The significance of ethical values on men's and women's managerial work. An explorative and comparative study of different organizational and cultural contexts

Författare och institution:
Karin Allard (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Urmi Nanda Biswas (-); Anders Pousette (Psykologiska institutionen); Annika Härenstam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Birgitta Jordansson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Lotta Dellve (-)
Publicerad i:
A Compendium of Sweden India Gender Network (SIGN) collaboration, s. 83-93
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Archana Press (www.archanapress.com)
Förlagsort:
New Delhi
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
http://www.signnetwork.org
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
191549
Posten skapad:
2014-01-07 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007