transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Så skapas goda jobb och en väl fungerande verksamhet i offentlig sektor

Författare och institution:
Anders Östebo (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Annika Härenstam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Chefios forskargrupp (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
ISBN:
978-91-979299-4-3
Antal sidor:
82
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Detta är en populärvetenskaplig presentation av ett forskningsprojekt, som i skrivande stund inte är helt avslutat. En del vetenskapliga artiklar finns redan publicerade och flera rapporter och artiklar är på gång På Göteborgs universitets hemsida kommer fortlöpande resultat att läggas ut. www.chefios.gu.se
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
organisering, offentlig sektor, intervention, chefer, arbetsmiljö
Ytterligare information:
För ytterligare information kontakta Annika Härenstam eller Anders Östebo
Postens nummer:
191536
Posten skapad:
2014-01-07 13:33
Posten ändrad:
2014-01-31 18:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007