transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsvetenskap

Författare och institution:
Jan Holmer (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Bernt Schiller (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Personliga tillbakablickar över ämnen vid Göteborgs universitet. Ämneshistorisk dokumentation vid Göteborgs universitet,
ISBN:
978-91-981428-0-8
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
191532
Posten skapad:
2014-01-07 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007