transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lost in the archive: the business historian in distress

Författare och institution:
Susanna Fellman (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Andrew Popp (-)
Publicerad i:
Coping with excess. How organizations, communities and individuals manage overflows. Edited by Barbara Czarniawska and Orvar Löfgren. , s. 216-243
ISBN:
9781782548577
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar Publ. Ltd.
Förlagsort:
Cheltenham UK & Northampton M.A. USA.
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
191486
Posten skapad:
2014-01-07 12:47
Posten ändrad:
2016-05-09 07:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007