transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kollegialitet och konkurrens

Författare och institution:
Henrik Björck (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Till vilken nytta?: En bok om humanioras möjligheter, red. Tomas Forser & Thomas Karlsohn, s. 135-142
ISBN:
978-91-7173-403-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
191420
Posten skapad:
2014-01-07 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007