transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Education, Islam"

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Encyclopedia of the Bible and Its Reception, 7
ISSN:
2193-2840
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Education, Islam
Postens nummer:
191396
Posten skapad:
2014-01-07 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007