transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Circumcision, Islam

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Encyclopedia of the Bible and its Reception, 5
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Uppslagsartikel i uppslagsverk
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islam, omskärelse, circumcision
Postens nummer:
191393
Posten skapad:
2014-01-07 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007