transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blame Avoidance or Reform Legitimation? Election Rhetoric in Norway, Sweden, and Germany

Författare och institution:
Rune Karlsen (-); Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen); Achim Goerres (-)
Publicerad i:
Paper presented at ECPR General Conference, Bordeaux, September, 2013 (with Achim Goerres and Rune Karlsen).,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
191384
Posten skapad:
2014-01-07 09:56
Posten ändrad:
2014-04-02 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007