transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Overview of the FEniCS Project

Författare och institution:
Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
21st Nordic Seminar on Computational Mechanics,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Postens nummer:
191306
Posten skapad:
2014-01-06 15:52
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007