transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Topics in Adaptive Computational Methods for Differential Equations

Författare och institution:
Claes Johnson (-); Johan Hoffman (-); Anders Logg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
CEDYA 2001: Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Postens nummer:
191296
Posten skapad:
2014-01-06 15:31
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007