transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Segregation of protein aggregates involves actin and the polarity machinery.

Författare och institution:
Thomas Nyström (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Cell,
ISSN:
0092-8674
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
191267
Posten skapad:
2014-01-06 13:57
Posten ändrad:
2014-01-06 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007