transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scenario development for Västra Hisingen, Gothenburg, Sweden

Swedish report to SECOA deliverable 8.3 Scenarios for coastal urban development

Författare och institution:
Per Knutsson (Institutionen för globala studier, humanekologi); Gunilla Almered Olsson (Institutionen för globala studier, humanekologi); Olga Stepanova (Institutionen för globala studier, humanekologi); Rene Brauer (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
SECOA project reports 2013, deliverable 8.3,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
scenario development, urban-rural planning, GIS, scenarios:BAU-Industrial intensification-Multifunctional landscapes
Ytterligare information:
http://www.projectsecoa.eu/
Postens nummer:
191236
Posten skapad:
2014-01-06 12:56
Posten ändrad:
2014-03-18 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007