transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research and policies in coastal areas - Perspectives from SECOAs case studies

Författare och institution:
Gunilla Almered Olsson (Institutionen för globala studier, humanekologi); Per Knutsson (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
SECOA Project meetings series. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
coastal urban regions, environmental conflicts, stakeholder participation, adaptation to unpredictability, resilience
Ytterligare information:
Paper given at SECOA International Conference Rome and Ostia, Italy. 19 - 21 November 2013. International Conference: "Fostering innovative dialogue between researchers and stakeholders to meet future environmental challenges"
Postens nummer:
191232
Posten skapad:
2014-01-06 12:41
Posten ändrad:
2014-04-02 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007