transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discrete Optimization of Finite Element Matrix Evaluation

Författare och institution:
Robert C. Kirby (-); Matthew G. Knepley (-); Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); L. Ridgway Scott (-); Andy R. Terrel (-)
Publicerad i:
Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method. Anders Logg, Kent-Andre Mardal, Garth Wells (Eds.), s. 163-169
ISBN:
978-3-642-23098-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Heidelberg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The tensor contraction structure for the computation of the element tensor AT obtained in Chapter 8,enables not only the construction of a compiler for variational forms,but an optimizing compiler.For typical variational forms,the reference tensor A0 has significant structure that allows the element tensor AT to be computed on an arbitrary cell T at a lower computational cost.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Postens nummer:
191190
Posten skapad:
2014-01-05 22:33
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007