transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Finite Element Method

Författare och institution:
Robert C. Kirby (-); Anders Logg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method. Anders Logg, Kent-Andre Mardal, Garth Wells (Eds.), s. 77-94
ISBN:
978-3-642-23098-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Heidelberg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The finite element method has emerged as a universal method for the solution of differential equations. Much of the success of the finite element method can be attributed to its generality and elegance, allowing a wide range of differential equations from all areas of science to be analyzed and solved within a common framework. Another contributing factor to the success of the finite element method is the flexibility of formulation, allowing the properties of the discretization to be controlled by the choice of approximating finite element spaces.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik
Postens nummer:
191181
Posten skapad:
2014-01-05 22:21
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007