transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kristen norm ger stolthet över egna perspektiv

Författare och institution:
Christina Osbeck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Skolverket: Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
191131
Posten skapad:
2014-01-05 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007